Włoskie przysłowia, czyli proverbi italiani

12:33 Unknown 0 Comments

Przysłowia i powiedzenia łatwo zapadają w pamięć, a czytanie ich to na pewno jedna z metod przyjemnej nauki języka włoskiego. Zgodnie z powiedzeniem Non è mai troppo tardi per cominciare, czyli nigdy nie jest za późno żeby zacząć, zachęcam do zapoznania się z przykładowymi powiedzeniami i przysłowiami w języku włoskim.

Włoskie przysłowia - proverbi italiani
Włoskie przysłowia - "Proverbi italiani "
Giuseppe Giustiego
 • L'appetito vien mangiando – apetyt wzrasta w miarę jedzenia,
 • Errare è umano – błądzić jest rzeczą ludzką,
 • Essere o non essere – być albo nie być,
 • Il fine giustifica i mezzi – cel uświęca środki,
 • Volere è potere – chcieć to móc,
 • Il troppo stroppia - co za dużo, to niezdrowo,
 • Il tempo è il migliore dei medici - czas jest najlepszym lekarstwem,
 • Il tempo è denaro - czas to pieniądz,
 • Gli dai un dito e si prende la mano - daj mu palec, a weźmie całą rękę,
 • A caval donato non si guarda in bocca - darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby,
 • Di buone intenzioni è lastricata la via dell'infero - dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane,
 • Fra due litiganti il terzo gode - gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta,
 • Più conosco gli uomini, più amo le bestie - im lepiej znam ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta,
 • Anche i muri hanno orecchie - i ściany mają uszy,
 • Quale il padre, tale il figlio - jaki ojciec, taki syn,
 • Uno per tutti, tutti per uno - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego,
 • Una rondine non fa primavera - jedna jaskółka wiosny nie czyni,
 • Le bugie hanno le gambe corte - kłamstwo ma krótkie nogi,
 • Corvi con corvi non si cavan mai gli occhi - kruk krukowi oka nie wydziobie,
 • Chi tardi arriva, male alloggia - kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi,
 • Chi cerca trova - kto szuka, ten znajdzie,
 • Chi dorme non pecca - kto śpi, nie grzeszy,
 • Meglio tardi che mai - lepiej późno niż wcale,
 • Unire l'utile al dilettevole - przyjemne z pożytecznym,
 • La parola è d'argento, e il silenzio è d'oro - mowa jest srebrem, a milczenie złotem,
 • Quando il gatto non c'è i topi ballano - myszy tańcują, gdy kota w domu nie czują,
 • Per la stupidità non c'è rimedio – na głupotę nie ma lekarstwa,
 • Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te - nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe,
 • La mela non cade lontano dall'albero - niedaleko pada jabłko od jabłoni,
 • Non c'è fumo senza arrosto - nie ma dymu bez ognia,
 • Non c'è regola senza eccezione – nie ma reguły bez wyjątków,
 • Non c'è rosa senza spine - nie ma róży bez kolców,
 • Non si vive per mangiare, ma si mangia per vivere - Nie po to człowiek żyje, aby jadł, ale po to je, aby żył,
 • Dopo il dolce vien l'amaro - po słodyczy przychodzi gorycz,
 • I frutti proibiti sono I piu dolci - zakazany owoc jest najsłodszy,
 • Il linguaggio dell'amore é negli occhi - spojrzenie jest językiem miłości,
 • Una donna, la sua sorte é fatta dell'amore che'ella acetta - o losie kobiety decyduje miłość na jaką się godzi,
 • Quando il gatto non c'è i topi ballano - gdzie nie ma kota, tam myszy harcują,
 • Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge - nie taki diabeł straszny, jak go malują,
 • Gatto scottato ha paura dell'acqua - kto się gorącym sparzy, na zimne dmucha,
 • Le disgrazie non vengono mai sole - nieszczęścia chodzą parami,
 • Non è tutto oro quel che riluce - nie wszystko złoto, co się świeci,
 • La fortuna aiuta gli audaci - odważnym szczęście sprzyja,
 • L'occhio del padrone ingrassa il cavallo - pańskie oko konia tuczy,
 • La necessità è la madre delle invenzioni - potrzeba jest matką wynalazków,
 • Il buon amico nel mal si riconosce - prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie,
 • Gli opposti si attirano - przeciwieństwa się przyciągają,
 • Ride bene chi ride ultimo - ten się śmieje, kto się śmieje ostatni,
 • Amor non si compra, ne’ si vende, ma in premio d’amor, amor si rende - miłości nie możesz kupić, sprzedać jej nie możesz - lecz w nagrodę za miłość, miłość tworzyć możesz,
 • Amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene - nowa miłość odchodzi i przychodzi. Stara miłość trwa,
 • Amore di noi stessi e naturale, l’amor proprio ci acceca e induce al male - nasza miłość jest naturalna, miłość do samych siebie prowadzi do złego,
 • A ben guardare l’amore nella maggior parte dei suoi effetti somiglia piu all’odio che all’amicizia - dobrze się przyglądając, miłość w większości swoich efektów przypomina bardziej nienawiść, niż przyjaźń,
 • Amicizia: il tacito accordo fra due nemici di voler collaborare per un bottino comune - przyjaźń: cicha zgoda między dwoma wrogami, by działać razem o wspólną zdobycz,
 • Amicizia e ascoltare gli altri come vorresti che gli altri ascoltassero te - przyjaźń to słuchać innych tak, jakbyś chciał by inni słuchali ciebie,
 • Amore, affetto ed amicizia danno emozioni che ti scaldano il cuore - miłość, przywiązanie i przyjaźń dostarczają emocji, które rozgrzewają serce,
 • Amore e amicizia si escludono a vicenda - miłość i przyjaźń wzajemnie się wykluczają,
 • Ancora oggi non conosco nulla di piu prezioso al mondo di una solida e sincera amicizia fra uomini - do dziś nie znam rzeczy cenniejszej na tym świecie od mocnej i szczerej przyjaźni między ludźmi,
 • Bacio: amore, fedelta, amicizia, affetto, adorazione, dolcezza - pocałunek: miłość, wierność, przyjaźń, przywiązanie, uwielbienie, słodycz,
 • Bisogna mangiare insieme molti moggi di sale perche il dono dell’amicizia sia completo - trzeba zjeść razem wiele soli, żeby dar przyjaźni mógł być spełniony,
 • C’e poca amicizia nel mondo, soprattutto tra eguali - niewiele jest przyjaźni na świecie, szczególnie wśród równych,
 • Certo qualcosa di simile all’amicizia e nell’amore, che si potrebbe chiamare una folle amicizia - oczywiście jest w miłości coś podobnego do przyjaźni, co mogłoby się nazywać szaloną przyjaźnią

Uczcie się i używajcie, gdyż jest to świetny sposób na naukę języka włoskiego, a jeśli znacie jeszcze jakieś fajne włoskie przysłowia, to piszcie je w komentarzach :)

0 komentarze:

© Marzy mi się Toskania - wszystkie prawa zastrzeżone. Obsługiwane przez usługę Blogger.